Projekt

Här kommer du kunna se och läsa lite om våra pågående projekt!

LSS-Boende Vinkelgatan Motala

Vi tackar SAMFASTIGHETER för förtroendet gällande uppförande av ett nytt LSS-boende på Vinkelgatan i Motala klart hösten 2022

Wetternmagasinet – Inglasning och balkong för servering
Servicebyggnad Vadstena
Murning av etapp 1 påbörjas